top of page
Search

Pengakuan Iman Rasuli

Pengakuan Iman Rasuli

Aku percaya kepada Allah Bapa yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi, Dan kepada Yesus kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, Yang menderita dibawah pemerintahan Pontius pilatus,

disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kedalam kerajaan maut, Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, Naik ke sorga, duduk disebelah kanan Allah, Bapa yang mahakuasa Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati Aku percaya kepada Roh Kudus; Gereja yang kudus dan am; persekutuan orang kudus; Pengampunan dosa; Kebangkitan orang mati; Dan hidup yang kekal.

Amin.

309 views0 comments
bottom of page